Prihláste svoje deti na hádzanú
Prosíme vyplniť


Prídi

Trénuj

Hraj

HK Agro Topoľčany

Bernoláková 26,Topoľčany 95501

038/5322893

hadzana@hktopolcany.sk