ERNEST MASARYKSpojka


číslo: 7

Dátum narodenia: 12.06.1980

Telesná výška: 190 cm

Telesná hmotnosť: 93 kg

Prezývka: oscar